Én-megerősítő (visszavezetés a munka világába) képzés

Én-megerősítő (visszavezetés a munka világába) képzés

Képzési kör: D képzési kör
Engedélyszám: E/2020/000389

Célja: a résztvevők képesek legyenek a tudatos álláskeresésre, ismerjék meg a képességeiket, igényeiket, és határozzák meg az elérni kívánt célokat

Célcsoport: új munkaterületet keresők, munkanélküliséggel veszélyeztetett munkavállalók, tartósan álláskeresők, hátrányos helyzetű álláskeresők, új szakmai területet keresők, szakképzetlen álláskeresők, közfoglalkoztatottak, első szakmát szerzők, szakképzetlen álláskeresők, alacsony iskolai végzettségűek

Megszerezhető kompetenciák:

 • Képes lesz önkifejezésre, tekintettel mások jogaira
 • Kommunikációja őszinteségre épül, egyenes és közvetlen.
 • Ügyel mind a saját, mind a kapcsolat érdekeire.
 • A közlés verbális csatornája döntően a közlés tartalmát szolgálja.
 • A non-verbális csatorna a közlőnek a közléshez és a befogadóhoz való viszonyának kifejezését szolgálja.
 • A kommunikáció konkrét helyzetekre, célra, személyre irányul, szociálisan elfogadható.

Bekapcsolódás feltétele:

 • Iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Előzetesen elvárt ismeretek: alapszintű írási-olvasási készség

Képzési idő:

 • Elmélet: 30 óra
 • Gyakorlat: 30 óra
 • Összes óraszám: 60 óra

Követelménymodulok:

 • Én-megerősítő (visszavezetés a munka világába) képzés