Bemutatkozás

NÁLUNK A JÁRMŰ BIZALMI KÉRDÉS

Miért pont a modern mobil group?

Ha Ön is szereti a megbízhatóságot, az alacsony árakat, és a segítőkész, azonnali ügyintézést, válasszon minket!

       Cégünk egyedülállóan felkészült szakemberekkel, és széles márkaválasztékkal áll rendelkezésére a termékek/alkatrészek tekintetében. Kiemelt figyelmet fordítunk ügyfeleinkre, és célunk a lehető legmagasabb színvonalú, leggyorsabb szolgáltatások nyújtása, partnereink igényeinek teljes körű, professzionális kielégítése.

       Árainkat a folyamatosan változó igényeknek, valamint a piaci kínálatnak megfelelően alakítjuk, így biztosítva a lehető legkedvezőbb árakat vásárlóink számára.

       Kiemelt figyelmet fordítunk a szerződéses partnereink iránt. A szerződött cég igényeihez igazított költséghatékony megoldásokat kínálunk. Munkatársaink személyre szabott árajánlatokkal, és egyedi finanszírozási lehetőségekkel is segítik a beszerzés költséghatékonyságát. Mindemellett lehetőséget kínálunk partnereinknek különböző, további céges kedvezmények igénybevételére egyaránt.

       Megállapodás alapján lehetőséget biztosítunk ügyfeleink számára az utólagos számlázásra. Heti vagy havi rendszerességgel küldünk egy gyűjtőszámlát az előző időszakban szállítólevélen szereplő termékekről/alkatrészekről. Ezáltal megkönnyítjük partnerünk ügyintézését, továbbá a számláinak elkönyvelését. Természetesen lehetősége van folyamatosan nyomon követni megrendeléseit, illetve aktuális számlaegyenlegét.

       Lehetőséget kínálunk a flottakezelésre. Rögzítheti hozzánk a flottájába tartozó gépjárműveinek adatait, és mi beraktározzuk a hozzájuk tartozó leggyakrabban szükséges alkatrészeket, hogy Önnek akár azonnal rendelkezésére tudjunk állni.

A Modern Mobil Group Kft. kicsit más, mint a többi.

       „Mitől lenne más?” – kérdezhetnék, hiszen itt is „csak” jogosítvány szerezhető! Nem, nem így van, nem „csak” jogosítvány szerezhető! Mi már a beiratkozásnál különös figyelmet fordítunk a korrekt tájékoztatásra, és a tanulókat a kezdetektől a vizsgaigazolás kiadásáig, sőt még az után is segítjük. Nekünk a tanulók elégedettsége és sikerélménye a legfontosabb. Célunk az, hogy ne „csak levizsgázni” akarjunk ebben a rohanó világban, hanem megtanulni partnernek lenni az úton! Autósiskolánk képzési palettáján a „T” kategóriás (traktor) jogosítvány kivételével mindegyik kategóriás és szaktanfolyami képzés egyaránt elérhető.

Magas színvonalú, a kor és a munkaerőpiac igényeit egyaránt kielégítő képzések, tréningek megvalósítása

       A különböző gépjárművezetői, valamint az OKJ-s Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakmairányokra épülő hatósági képzések és vizsgák mellett kiemelt célunk a magas színvonalú, a kor és a munkaerőpiac igényeit egyaránt kielégítő képzések, tréningek megvalósítása, amelyek a hazai és az Európai Uniós kihívásoknak, valamint az elvárt minőségi színvonalnak (szabványoknak) egyaránt megfelelnek– kiemelten kezelve az élethosszig tartó tanulás (a „három L”, vagyis a lifelong learning), továbbá a tehetséggondozás fontosságának hirdetését is.

       A digitális analfabetizmus komoly problémákat okoz a felnőtt (munkaerő-piacon megjelenő, 30-40-50. életévét betöltött) lakosság körében. ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával, vizsgák szervezésével nemzetközi szinten elfogadott bizonyítvány megszerzésére teremtettünk lehetőséget.

       Kiemelten kezeljük a kompetenciafejlesztés kérdését is. A célcsoport tagjainak életkori, személyiségi, szociális jellemzői és előképzettsége, tanulási és mentális szokásai merőben eltérőek lehetnek. Módszereink igazodnak a speciális igényekhez, szükségletekhez – sajátossága a beszédközpontúság, a mindennapi kommunikációra való felkészítés. Szolgáltatásaink szervezését igény szerint egyedi (előre egyeztetett) tematika alapján, rugalmas időrenddel, kihelyezett formában is vállaljuk.

       Az informatikai, kompetenciafejlesztő oktatások, tréningek mellett kiemelt fontosságúak a szakmai képzések is. Fontosnak tartjuk a szakmai- és gazdasági fejlődési lehetőséget jelentő szakemberek régióban tartását, a számukra megfelelő szakmai előrelépést jelentő képzések, tovább- és átképzések biztosítását. Elsődleges fontosságú partnereink már meglévő szakembereinek elméleti és gyakorlati tudásának folyamatos fejlesztése, továbbképzése, naprakészsége, valamint a leendő munkavállalók célirányos szakképzése egyaránt.

      A hazai kkv-knak – és általában véve a magyar iparnak – olyan szakemberekre van szükségük a fejlődés érdekében, akik széles körű tudással rendelkeznek, új információkkal és ismeretekkel tudnak szolgálni, új technológiákat tudnak használni, alkalmazni.

Oktatási módszereink

       A mai rohanó világban, amikor és ahol a munkáltatók, valamint a munkavállalók egyaránt időhiánnyal küzdenek, nagyon nehezen szánják rá magukat a tanulni vágyók, hogy újra az „iskolapadba” üljenek, ezért keresik a lehetőséget arra, hogy a munka- és napirendjükhöz, továbbá családi- életükhöz és kötelezettségeikhez igazodóan, önállóan tanulhassanak. Ehhez biztosítunk részükre lehetőséget saját fejlesztésű, egyedi e-learning rendszerünkkel, amely igénybevételével akár otthon, kötetlen időbeosztással is elsajátíthatják a célcsoport tagjai a kívánt tudást, ismeretet, szakmát, továbbá a beépített vizsgamodulok segítségével „távolról” számot is adhatnak megszerzett, elsajátított tudásukról.

         E-learning rendszerünk folyamatos fejlesztése és üzemeltetése mellett folyamatosan bővítjük azon képzéseink palettáját, amelyek nem csupán tantermi, hanem on-line képzési formában is elérhetőek.
E-learning rendszerünk sikerességét és felhasználóbarátságát támasztja alá az a tendencia, hogy egyre több partnerünktől kapunk olyan megkereséseket, hogy a belső, vállalati képzési – oktatási (esetleg betanító) anyagukat fejlesszük tovább, és dolgozzuk át e-learning keretrendszerre, és implementáljuk saját felületünkre.

      A tananyagfejlesztési és e-learning alapúra történő tananyag átdolgozási tevékenységeink során partnereinkkel kialakított kiemelkedő munkakapcsolatunk gyümölcseként, partnereink kérésére bővítettük szolgáltatási palettánkat pályázatírásban, és pályázatok kiértékelésében történő közreműködésünkkel és szaktanácsadásunkkal.

          A kitűzött célok elérése érdekében a mindennapok következetes és korrekt munkájával, minden rendelkezésére álló erőforrást felhasználva és kiaknázva jutottunk el arra a szintre, ahol már kellően kiforrott a szakmai hivatástudat, mely képes tematikusan, az egyéni igények felmérése alapján egy egységes folyamat megszervezésével rendszerbe foglalni, optimalizálni és egységében kivitelezni az irányunkba felmerülő fejlesztési, képzési és szolgáltatási, támogatási igényeket egyaránt.

        Rendelkezésünkre áll az a mobil infrastrukturális háttér, humán-erőforrás és intézményi kapacitás ahhoz, hogy további lépéseket tegyünk egy minél szélesebb körű, magas színvonalú oktatási, felzárkóztatási, vizsgáztatási, munkaerőpiaci-szolgáltatási szakmai együttműködés érdekében.

         A képzéseinkben és szolgáltatásainkon résztvevők továbblépésére vonatkozó nyomon követés az utolsó személyes találkozást követő 3. és 6. hónap végén történik. Kérdőív segítségével mérjük fel azt, hogy a megszerzett tudást, kompetenciát, ismeretet hogyan tudták az iskolánkat elhagyók hasznosítani.

Támogatás, fejlesztés, partnerek

       A szakmai gyakorlatok során partnercégeinknek lehetősége nyílik esetenként a tervezett munkaerő-fejlesztés során a képzésben résztvevőket – kompetenciáik ismeretében – előnyben részesíteni, ilyen formában (is) tudjuk az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit növelni, javítani. Igény szerint a képzési szükségletek felmérésével és képzési, valamint elhelyezkedési tanácsadással, mentorálással, álláskeresési technikák oktatásával, munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával is segítjük a hozzánk fordulókat.

       Támogatási, tanácsadási, mentorálási igényekkel azonban nem csupán magánszemélyek keresték már fel cégünket, hanem cégek, gyaárak, vállalkozások, társadalmi- és non-profit vállalkozások egyaránt. Kollégáink, szakembereink a mindennapokban arra törekszenek, hogy ezeket a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, maradéktalanul ki tudják elégíteni, s ezáltal partnereinknek egy széleskörű, teljes, mindenre kiterjedő szolgáltatási palettát biztosítunk.

       Az iskolarendszerben nagy erőfeszítést kíván a hátrányos helyzetűek szociális kompenzációja, helyenként mániákusan próbálnak felkészíteni a távoli, nagyvárosi iskolákban való továbbtanulásra. Gyakorlati tapasztalataink alapján a felzárkóztatás mindenütt elsődlegességet élvez, szemben a tehetséggondozással. Legtöbb idő és a pedagógusok energiájának zöme a felzárkóztatásra megy el. Ezen az általunk megtapasztalt tényen kívánunk változtatni azzal, hogy aktívan támogatjuk és közreműködünk a környékbeli tehetséggondozó műhelyek rendezvényeinek szervezésében, támogatásában, és megvalósításában.

      Partnerkapcsolataink, szakmai együttműködésünk és az egyéb intézményekkel kialakított jó viszonyunk teremti meg azt a kapcsolati tőkét, mely hitelt érdemlően igazolja szakmai felkészültségünket. Alvállalkozóként részt vettünk több felzárkóztató programban (pl. A mentális, szociális és egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők támogatása Pilot Programban), illetve több eredményes programot valósítottunk meg a Regionális Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályaival együttműködve, melyekkel kapcsolatban nagyon kedvező tapasztalataink vannak.

 

Fülöp Bertalanné

Ügyvezető igazgató